Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Budislav - II.etapa

Předmětem projektu byla rekonstrukce vodovodního řadu pod označením „B-3“, který začíná napojením na stávající řad PVC 90, cca 30,0m západně od křižovatky na Kamenná Sedliště. Na stávajícím potrubí byl proveden výřez a osazen T-kus pro odbočení řadu „B-3“. Trasa řadu je vedena jižním směrem, v travnaté ploše až na roh pozemku p.č.1236/1, kde odbočuje do nezpevněné cesty. Nezpevněnou cestou je řad veden až před objekt čp. 200, kde byl osazen podzemní hydrant. Trasa řadu „B-3“ je dále vedena okolo čp. 200, úzkou prolukou, až před objekt čp. 203, kde je řad ukončen podzemním hydrantem - vzdušníkem.

Vodovodní řady byly uloženy v samostatné rýze šířky 0,8m. Vodovodní řady jsou zčásti uloženy v komunikaci II. tř., v místní komunikaci a v travnatých plochách. V rámci stavby bylo přepojeno 16 ks odbočení pro přípojky.

Vodovodní řad „B-3“ PVC 90x5,4, PN10:                                         324,00 m

Propojení stávajících přípojek rPE32x4,4:                                     12 ks (81,0m)

Propojení přípojek rPE32x4,4 se stávajícím řadem PVC90:           2 ks (45,0m)

Propojení přípojek rPE32x4,4 se stávajícím řadem PE 2“ 2005:    2 ks (10,0m)

Celkové náklady projektu:  1 212 988,27 Kč bez DPH 

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 605 000,- Kč.