Kamenec u Poličky – výměna vodovodu

Předmětem zakázky byla výměna vodovodu ve stávající trase a niveletě v části obce Kamenec u Poličky, v celkové délce 730 m. Stávající vodovod z litinového potrubí DN150 byl ve špatném technickém stavu, a byl proto důvodem k častým poruchám na vodovodní síti. Výměna potrubí byla prováděna v trase stávajícího vodovodu z PE100RC v dimenzích D160 tlaková řada SDR17, včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek (37 ks), dimenze D32.

Celkové náklady projektu: 3 283 394,13 Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 640 000,- Kč