Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa)

Předmětem zakázky byla výměna stávajících vodovodních řadů– výtlaku DN 400 a zásobovacího řadu DN 250 - v úseku mezi čerpací stanicí a obcí Sebranice (v rámci I.etapy projektu). Jedná se o stavbu trvalou, jejíž účelem je bezpečné provozování vodovodní sítě v dané tlakové úrovni a v potřebném množství.

 

Členění předmětu zakázky:

I. etapa:

a)     Výtlak – potrubí PE 100 RC SDR 17 dn 400*23,7mm v celkové délce 351m

b)     Zásobovací řad – potrubí PE 100 RC SDR 11 dn 110*10,0mm v celkové délce 458m

c)      Úprava vystrojení ČS Sebranice

Celkové náklady projektu: 5 664 978,92 Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 385 000,- Kč