Polička – výměna zásobovacího vodovodního řadu DN 400

logo pardubicky kraj whitePředmětem stavby byla výměna stávajícího potrubí AC DN400, které bylo součástí stávajícího vodovodního přivaděče pitné vody pro město Polička. Výměna potrubí byla provedena v trase stávajícího vodovodu v délce 1502 m z materiálu PVC - DN 300 - PN 10.

 

policka-1  policka-2  policka-3  policka-4 
policka-5  policka-6  policka-7   

Celkové náklady projektu: 4 585 613,65 Kč

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 2 200 000,- Kč.