Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Budislav – I.etapa

logo pardubicky kraj whitePředmětem projektu I. etapy byla rekonstrukce vodovodních řadů B-1, B-2, B-2-1 v celkové délce 865 m. Vodovodní řad „B-1“ PVC 90x5,4, PN10 726,00 m, vodovodní řad „B-2“ PVC 90x5,4, PN10 116,00 m a vodovodní řad „B-2-1“ PEHD 50x3,0, PN10 23,00 m.

Celkové náklady projektu: 3 758 880,20 Kč

budislav-1  budislav-2  budislav-3  budislav-4 

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 830 000,- Kč.