Polička – Střítež – výměna vodovodního řadu (I.etapa)

Výměna vodovodu zahrnovala následující:

  • Řad S1 PE 100 DN 160x14,6 SDR 11 o délce 792,4 m; řad S1-1 PE 100 DN 90x8,2 SDR 11 o délce 128,80 m; a řad S3-1 PE 100 DN 160x14,6 SDR 11 o délce 313,40 m
  • Vodovodní řad z materiálu PVC 110 PN 10 SRD 17 o celkové délce 218,8 m.
  • Výměnu 2 ks nadzemních a 2 ks podzemních hydrantů včetně hydrantových uzávěrů.
  • Výměnu 20 ks uzávěrů.
  • Přepojení 20 ks vodovodních přípojek, všechny přípojky vyjma jedné (u čp. 50 ocel)  jsou z polyethylenu 1“.

Celkové náklady projektu: 3 480 102,- Kč bez DPH

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 740 000,- Kč