Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek - I.etapa

Předmětem projektu I. etapy byla rekonstrukce vodovodního řadu L, ve kterém se nahradilo původní litinové potrubí DN 100 na potrubí PE 100 DL 110×10,0 v délce 1 083 m, potrubí PE 100 DL 90×8,2 v délce 986 m a potrubí PE 100 DL 63×5,8 v délce 227 m, přepojení 32 ks přípojek, osazení 9ks nadzemní hydrantů a 10 ks vzdušníků a kalníků.

Celkové náklady projektu: 3 579 570,- Kč

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 560 000,- Kč.

DSCN1253 DSCN1481 DSCN1572 DSCN1663 DSCN1705