Výměna vodovodu od hasičárny čp. 82 po základní školu čp. 56 v obci Vidlatá Seč

Předmětem zakázky byla výměna vodovodních řadů v obci Vidlatá Seč v celkové délce 961,00 m. Všechny stávající vodovodní přípojky byly přepojeny na nové řady. Přepojeno bylo 24 domovních přípojek v celkové délce 24,00m.

Výměna vodovodní sítě je v rozsahu:

  • Vodovodní řad „V“ 411,00m
  • PE 100, RC, SDR17, 90x5,4 s ochranným pláštěm 354,00m
  • PE 100, RC, SDR17, 90x5,4 57,00m
  • Propojení stávajících přípojek rPE32x4,4 7 ks 7,0m
  • Vodovodní řad „V-1“ 550,00m
  • PE 100, RC, SDR17, 90x5,4 s ochranným pláštěm 433,00 m
  • PE 100, RC, SDR17, 90x5,4 117,00m
  • Propojení stávajících přípojek rPE32x4,4 17 ks 17,0m

Celková délka vodovodních řadů 961,00 m.
Celkem přepojení vodovodních přípojek 24ks 24,0m.

Celkové náklady projektu: 3 308 038,12 Kč bez DPH 

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 652 500,- Kč